Přeprava


Patnáctileté působení v oboru nám umožňuje plně profesionální přístup a poskytnutí letitých zkušeností. Specializujeme se hlavně na přepravu sypkých nákladů návěsy walking-floor.


Návěsy Walking floor

Preprava1
Preprava3
Jedná se o návěsy s posuvným hydraulickým podlahovým systémem, které jsou vhodné pro přepravu sypkých komodit i zboží na paletách. Náklad probíhá shora nebo zadními vraty po posuvných pásech. Vlastníme také několik walking-floor návěsů, které mají boční vrata pro snadnější nakládku paletového zboží.

Preprava2
Preprava4


Walking-floor je univerzální návěs, který lze využít pro každý náklad. Nezanedbatelnou výhodou těchto návěsů je jejich pevná skříň – náklad je tedy mnohem více zabezpečen proti krádeži i proti vnějšímu poškození než v klasických plach- tových návěsech. Toho si cení zejména zákazníci, kteří nás osloví s přepravou elektroniky či jiného cenného zboží.U sypkých materiálů tyto návěsy umožní standardní nakládku (jako u sklopných návěsů) nakladačem střechou návěsu a pro vykládku se již naplno využije posuvná podlaha, která si náklad vysune sama. Výhodou je velký objem přepravova- ného zboží. Naše návěsy mají objem 90 m³.Přepravujeme i zemědělské komodity jako různé druhy obilí, kukuřici, siláže, ale i štípané dříví, štěpky, piliny. Několik návěsů máme vyčleněno také na převoz odpadů k recyklaci (papíry, plasty, kovové šroty a další), či přímo odpad určený ke spálení ve spalovnách. Ty jsou určeny výhradně na převoz podobných druhů nákladů.
Tyto návěsy nemají opravdu žádné omezení v typu přepravovaného nákladu a přepravovali jsme ať již zemědělské stroje, tak i celé výrobní linky.
Preprava5

Sklopný návěs

Preprava6
Nově jsme rozšířili své působení i do oblasti sklopných návěsů. Od sídla společnosti se ve vzdálenosti do pěti kilometrů nacházejí celkem tři lomy pro které přepravujeme hlavně štěrky a kamenivo.

Plachtový návěs

V únoru 2016 jsme rozšířili naše služby o další typ návěsu. Je jím nový plachtový návěs Schwarzmüller s třístrannou shrnovací plachtou. Chtěli bychom tímto krokem vyjít vstříc zákazníkům, kteří u nás tuto službu často poptávali.

Preprava7 Preprava8 Preprava9